De ultieme grens voorbij?

Een boek vol gedichten over en rond kanker, kan dat eigenlijk wel? Is dit de stap te ver? Zijn we te ambitieus, te pretentieus? Maken we ons schuldig aan schaamteloze hubris?

Zijn er dingen waarover men niet mag schrijven? Niet kàn schrijven?

Zoveel vraagtekens, en er is geen eenduidig ja of neen.

 

Want er zijn – ongetwijfeld – dingen die ons bevattingsvermogen ver te boven gaan. Dingen die té delicaat zijn, té pijnlijk, té onpeilbaar diep, té persoonlijk en tegelijk té allesomvattend menselijk. En toch kan geen mens eraan ontsnappen. Op dergelijke momenten slaat ook de waarom-vraag toe. Onstuitbaar. Iedere dag schreeuwt het ‘waarom’ luider, scherper, schrijnender. Nooit komt het antwoord.

Wat rest is misschien de poëzie. Omdat we er iets in herkennen, soms. Omdat we erdoor geraakt worden, misschien. Omdat we iets moeten hebben om op te steunen, hoe schamel ook.

Kan poëzie ons genezen? Kunnen we kanker bestrijden met niets dan een handvol woorden?

Dat weet ook de dichter niet. Hij zwijgt steeds zachter, fluistert zijn woorden tot een bed van hoop en gaat niet weg. Hij blijft onhoorbaar dicht en sprakeloos dichter. Meer heeft hij niet te bieden.

 

Twilight Zone

Minzaam keert de tijd ons om,
met de rug naar het leven
lijkt niets nog op morgen.
Iets nieuws is geboren,

in de krochten van ons
bloed, het vindt zijn voedsel
in de schemerzone en wacht
tot zijn stilte woekert in rumoer.

In ons hoofd laaien stemmen
die nergens anders kunnen
landen, schurend langs de rand
van slaap en wakker.

Ons merg gruizelt als echo dicht.

© Hilde Pinnoo

Reacties zijn gesloten.

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑